Χύτευση ευρείας κλίμακας προιόντων χάλυβα βαρείας βιομηχανίας για τους πελάτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.