Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία για την πιστοποίηση των προιόντων μας οπως:

  • Φασματογράφο
  • Μηχανή εφελκυσμού
  • Όργανα μέτρησης επιφανειακής σκληρότητας κλπ