Τα Χυτήρια Αφοι Τσιτούρα Ο.Ε. ιδρύθηκαν το 1974 και εγκαταστάθηκαν σε σύγχρονο εξοπλιστικά χυτήριο με έδρα τον Πειραιά. Αποτελούν δε ως εταιρία, συνέχεια της ατομικής επιχείρισης του Σπυρίδωνος Τσιτούρα από το 1930.

Είναι πρωτοπόρος προμηθευτής χυτών, υψηλών προδιαγραφών σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων κραμάτων με πολλά χρόνια εμπειρίας.

Επίσης είναι, δημιουργός-παραγωγός ,των διεθνώς αναγνωρισμένων μελωδικών καμπανών συγκεκριμένης νότας.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση του πελάτη και στοχεύουμε στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και παράδοση στην καθορισμένη ώρα.

Επενδύουμε στην  ικανοποίηση του πελάτη και πιστεύουμε ότι  είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας.